PHOENIXInternational Coaching

 

De definitie van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) spreekt van:

‘‘een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effecief gedrag door:

-bewustwording en persoonlijke groei

-het vergroten van zelfvertrouwen

-het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces‘’


Co-actief coachen

Co-actief coachen is een manier van coachen die aandacht heeft voor alle aspecten van een mensenleven. Mensen nemen immers de frustraties van hun werk mee naar huis, hun geldzorgen hebben invloed op hun vrije tijd en hun werk en de tijd die ze in persoonlijke groei steken kan hun carrière en hun gezinsleven beïnvloeden. Daarom richt het co-actieve coachingmodel zich niet alleen op het grote geheel, maar ook op specifieke onderdelen die mensen willen veranderen.

 

Vier pijlers

De volgende vier pijlers vormen de basis van co-actief coachen:

1.      De cliënt is van nature creatief, vindingrijk en compleet.

2.      Co-actief coachen richt zich op het hele leven van de cliënt.

3.      De cliënt bepaalt de agenda.

4.      De relatie is een verbintenis die door de coach en de client wordt                     vormgegeven

 

De sterke punten van de cliënt

Cliënten hebben zelf de antwoorden of kunnen ze vinden. Dat is de primaire bouwsteen van co-actief coachen. Vanuit het standpunt van de co-actieve coach is geen enkel antwoord fout en is het niet nodig om de cliënt te ‘repareren’. De coach zelf heeft geen antwoorden; zij heeft alleen vragen.

 

Kijken naar het hele leven van de cliënt

De keuzes die we dageljks maken dragen bij aan een leven dat meer (of minder) voldoening geeft. Ze brengen ons dichter bij een betere balans in ons leven, of er juist verder vanaf. Ze dragen bij tot een effectiever of juist minder effectief levensproces. Co-actief coachen richt zich op deze drie uitgangspunten: voldoening, balans en proces.

 

De agenda van de cliënt

In een co-actieve coachingrelatie is het de cliënt die de agenda bepaalt, niet de coach. De relatie is volledig gericht op het realiseren van de resultaten die de cliënt wil bereiken. Terwijl de cliënt zich concentreert op de veranderingen die hij in zijn leven wil aanbrengen, houdt de coach de cliënt bij zijn agenda. Zij zorgt ervoor dat de cliënt steeds naar voldoening en balans blijft streven en in staat is om zich te concentreren op het proces van zijn leven. Het is haar taak om cliënten te helpen hun dromen, verlangens en ambities te verwoorden en om hen te helpen hun missie, levensdoel en doelstellingen helder te krijgen en te realiseren.

 

De verbintenis

Clienten hebben veel te zeggen over de manier waarop ze willen worden gecoacht, ze werken actief mee aan het construeren van een relatie die past bij hun stijl van werken, leren en communiceren.Co-Actief Coachen

De coachingrelatie is een verbintenis tussen twee gelijken die samen in actie komen om aan de behoeften van de client te voldoen. Client en coach werken actief met elkaar samen.


Professioneel coaching

 1. wil je een specifiek doel realiseren?

 2. van baan veranderen?

 3. een eigen bedrijf beginnen?

 4. effectiever werken?

 5. erachter komen welke baan bij je past?


Persoonlijk coaching

 1. wil je gezonder leven?

 2. de orde en balans in je leven verbeteren?

 3. minder: verwaring, stress, druk?

 4. meer: gemoedsrust, eenvoud, plezier?


Expat coaching

Plaatst bovengenoemde professionele en persoonlijke vragen in de context van je aankomst in een nieuw thuisland en de specifieke uitdagingen die dit met zich meebrengt


Wandel coaching

De coachinggesprekken vinden plaats in de bergen van Sante Victoire. De rust en de ruimte van dit mooie natuurgebied dragen bij aan het afstand nemen en geven je nieuwe inzichten. Zet de eerste stap op weg naar verandering!


Student coaching

 1. studeer je in het buitenland of ben je dit van plan?

 2. ben je bijna klaar met je studie en wil je weten welke baan bij je past?

 3. etc.

Er is een beperkt aantal plekken voor studenten tegen gereduceerd tarief indien niet vergoed wordt door het opleidingsinstituut.  Stuur me een email voor meer informatie mbt tarieven en beschikbaarheid.

 
WelkomWelkom_2.html
De coachDe_coach_2.html
Coaching
TheorieTheorie_2.html
Tarieven en voorwaardenTarieven_en_voorwaarden_2.html
ContactContact_3.html
BronnenBronnen_2.html

COACHING