PHOENIXInternational Coaching

 
 

Mijn naam is Eline Wissink. Ik ben Arbeids- & Organisatiepsychologe en lid van het Nederlands Intituut van Psychologen.


De afgelopen 12 jaar heb ik een ruime ervaring opgedaan in de persoonljke en professionele ontwikkeling van mensen, voornamelijk in het Human Resources veld. In deze periode heb ik onder andere gewerkt met expats en hun partners die bijvoorbeeld vanuit de UK en Frankrijk naar Nederland verhuisden.


Ik heb me gespecialiseerd in loopbaancoaching en onderzoek gedaan naar persoonskenmerken die het risico op stress en uiteindelijk burnout klachten verhogen.

Dit is gebruikt bij de ontwikkeling van werknemers en bij de preventie van verzuim. 


In 2009 ben ik een jaar op sabbatical leave naar Australie gegaan. Na terugkomst in Nederland heb ik nog een klein jaar gewerkt in het HR vak voordat ik in december 2010 naar Frankrijk ben geemigeerd en Phoenix heb opgericht.


Ineens was ik zelf een expat. Ik maakte nu zelf mee dat ik afscheid moest nemen van m’n carriere in mijn thuis land en opnieuw moest beginnen in een land waar ik de taal niet goed beheerste en de cultuur nog niet goed begreep. Ik begrijp hierdoor de moeiljkheden die dit met zich mee kan brengen:


de eenzaamheid en onzekerheid

het gevoel anoniem te worden doordat je nergens meer bij hoort of nog niet bij past

de zoektocht naar je eigen identiteit

de zoektocht naar een manier om deze identiteit te integreren in mijn nieuwe leven


‘Wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ zijn universele vragen. Graag help ik je bij het vinden van jouw antwoorden en het uitstippelen van jouw route om tot het realiseren van jouw doelen te komen.


Mijn basis is de wetenschap, mijn stijl is persoonlijk en toegankelijk. Ik ben analytisch, nieuwsgierig, doortastend, intuitief en empathisch. Vertrouwen, autonomie en respect zijn belangrijke waarden.

Ik geloof in een oplossingsgerichte benadering, doelgericht maar met aandacht en ruimte voor emoties.

 

Ik werk volgens de beroepscode van zowel het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als de International Coach Federation (ICF). 


Naast mijn lidmaatschap van het NIP bewaak ik mijn professionaliteit door middel van trainingen, studies, intervisie met collega psychologen/coaches en vakliteratuur.  


 

drs. Eline Wissink

Werkervaring

  1. Tata Steel, voorheen Corus, als HR Manager en HR Adviseur

  2. UWV, als HR Adviseur plaatsvervangend management team lid en projectleider


Opleiding

  1. drs. Arbeids- & Organisatiepsychologie

  2. Trainingen o.a. verzuimpreventie,  loopbaancoaching etc

  3. heden: Co-actief coaching training


Steekwoorden

  1. vertrouwen

  2. autonomie

  3. respect


Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen

WelkomWelkom_2.html
De coach
CoachingCoaching_3.html
TheorieTheorie_2.html
Tarieven en voorwaardenTarieven_en_voorwaarden_2.html
ContactContact_3.html
BronnenBronnen_2.html

DE COACH