PHOENIXInternational Coaching

 

Coaching

Professioneel

Persoonlijk

Wandelcoaching

Hoe werkt het?


Na het kennismakings-gesprek besluiten we tot evt. samenwerking en volgt een coaching-overeenkomst


Tarieven

 1. kennismakings-gesprek is kosteloos en vrijbijvend

 2. coachinggesprekken zijn € 75,- per uur


Betaling

 1. contant aan het einde vd sessie

 2. indien via skype/telefoon: binnen 14 dagen na elke sessie


Vergoeding

 1. evt. via werkgever

 2. anders als opleidingskosten evt. fiscaal aftrekbaar


Middelen

 1. telefoon

 2. skype


Wandelcoaching

 1. Sainte Vicoire, nabij Aix en Provence


NIP

 1. beroepscode

 2. klachtprocedure


Voorwaarden

 1. leverings-voorwaarden

 2. betalings-voorwaarden


Coachingsessies

Tijdens het kennismakingsgesprek worden er afspraken gemaakt over de frequentie en middelen van het contact. We bekijken of er over en weer een klik is. Hierna besluiten we of we inderdaad met elkaar willen gaan samenwerken en stuur ik je een coachingovereenkomst. Dit kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.


Tarieven

Het eerste gesprek, de kennismaking, is gratis.

De daarop volgende coachinggesprekken zijn € 75,- per uur. De frequentie van de gesprekken en de middelen van contact worden in onderling overleg vastgesteld.


Betaling

Betaling dient contant te worden voldaan aan het einde van elke sessie. Indien de sessies via skype of telefoon plaatsvinden dient te betaling door Phoenix binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te zijn ontvangen.


Vergoeding

Vaak worden de kosten van coachinggesprekken vergoed door de werkgever. Zoniet dan zijn deze eventueel als opleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Kijk op de site van je belastingdienst voor meer informatie.


Middelen

De sessies kunnen plaatsvinden via telefoon of skype.

Hoewel deze manier van coaching in de eerste instantie misschien afstandelijk lijkt, zijn er veel voordelen aan:

 1. -flexibilieit voor coach en coachee, we zijn niet gebonden aan een vaste     kantoor/werkomgeving.

 2. -als je bijv. gebonden bent aan huis ivm de zorg voor je kind(eren), als student tussen de colleges door, of als je bijvoorbeeld in ploegendiensten werkt.

 3. -deze middelen maken het voor Nederlandssprekenden mogelijk vanuit hun nieuwe thuisland toch in contact te komen met een Nederlandssprekende of evt Engelssprekende coach.


Wandelcoaching

De wandelcoachsessies vinden plaats in Sainte Victoire, het berggebied ten noordoosten van Aix en Provence, dag en tijd wordt in overleg ingepland. Er is de mogelijkheid om deze sessies zowel op werkdagen als op zaterdagen in te plannen.


Voorwaarden

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werk volgens hun beroepscode. Deze code is gebaseerd op vier ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect, deskundigheid. Zie link voor de volledige beroepscode.


beroepscode


Vertrouwelijkheid

Zie NIP beroepscode sectie III.3.3 Vertrouwelijkheid voor volledige tekst:


III.3.3.1Geheimhouding

In het directe contact met de betrokkene gaat de psycholoog een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de psycholoog verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van de psycholoog over de betrokkene. De ge- heimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.


Ben je ontevreden over mijn dienstverlening laat het me dan aub direct weten zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Als we er samen niet uitkomen en de ontevredenheid leidt tot een klacht of je bent van mening dat ik de beroepscode niet naleef, dan kun je bij het NIP een klacht indienen. Zie link voor de klachtprocedure.


klachtprocedurealgemene leveringsvoorwaarden


algemene betalingsvoorwaarden


WelkomWelkom_2.html
De coachDe_coach_2.html
CoachingCoaching_3.html
TheorieTheorie_2.html
Tarieven en voorwaarden
ContactContact_3.html
BronnenBronnen_2.html

TARIEVEN EN VOORWAARDEN