PHOENIXInternational Coaching

 

Oplossingsgerichte Benadering


‘Praten over problemen creëert problemen - praten over oplossingen creëert oplossingen.’ - Steve de Shazer


Insoo Kim Berg en Steve de Shazer zijn de grondleggers van de Solution Focused Brief Therapy (SFBT) ofwel de oplossingsgerichte therapie. Deze benadering past binnen de Positief Psychologische stroming en gaat uit van jouw kracht en vermogen om je eigen problemen op te lossen. Dit vertsterkt het vertrouwen in je eigen handelen. Daarmee sluit het co-actieve coachingmodel wederom goed aan op de positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering.

Voor het beantwoorden van jouw coachingvraag is het immers niet nodig om te graven in het verleden met het doel om een verklaring of oorzaak te vinden, de ‘Waarom’-vraag. Dit proces zou veel tijd vragen en nauwelijks bijdragen aan de oplossing. Insoo Kim Berg gaat er zelfs vanuit dat het uitdiepen van een probleem kan bijdragen aan het vergroten ervan. Door er veel over te praten maken we het ‘echter’.

We richten ons dus op het oplossen en verbeteren van jouw situatie, op het beantwoorden van jouw coachingvraag, de ‘Wat’? en ‘Hoe’?-vragen.

Daarbij ligt de focus op twee principes: stoppen wat niet werkt en meer doen van wat wel werkt.

Positieve Psychologie


In 1997 werd Martin Seligman voorzitter van de American Psychological Association (APA), de Amerikaanse beroepsvereniging voor psychologen. Hij zette voor het eerst zijn ideeën uiteen over het belang van een “positive psychology” (Seligman, 1999).

De daadwerkelijke introductie van deze stroming binnen de psychologie kwam pas later toen hij er samen met Mihaly Csikszentmihalyi een introductie over schreef in het milleniumnummer van de American Psychologist (het tijdschrift van de APA).


Het onderwerp van de positieve psychologie is het hele spectrum van gezond, optimaal menselijk functioneren. Thema’s als veerkracht, presteren, wijsheid, flow, creativiteit, geluk, liefde, religie, gezondheid, zelfvertrouwen, het goede leven, waarden en normen, motivatie, optimisme, meditatie en vergeving.

Veel hedendaagse zelfhulpboeken en goeroes zijn gericht op het zoeken naar geluk, het psychologische welbevinden, hoe om te gaan met tegenslagen etc.

De positieve psychologie doet wetenschappelijk onderzoek naar en publiceert over de theoretische onderbouwing.

THEORIE

WelkomWelkom_2.html
De coachDe_coach_2.html
CoachingCoaching_3.html
Theorie
Tarieven en voorwaardenTarieven_en_voorwaarden_2.html
ContactContact_3.html
BronnenBronnen_2.html